Udruga za unapređenje življenja „Kušac“ iz Crikvenice osnovana je krajem 2009. godine, na inicijativu čak 33 osnivača. Ideja za osnivanjem nastala je iz želje da građani Crikvenice ne moraju za bgaš sva interesantna događanja u vidu predavanja, radionica, seminara, raznih prezentacija, izložbi i sličnog odlaziti u druga mjesta, već da se isti održavaju u Crikvenici te da se privuku građani drugih mjesta u Crikvenicu i time Crikvenica bude što atraktivnija ne samo u ljetnim mjesecima već tijekom cijele godine.

Ciljevi i zadaci udruge «Kušac“ su u širem smislu su okupljanje svih uzrasta građana, a posebno mlađih osoba radi promicanja korisne društvene aktivnosti u gradu Crikvenici, stvaranje alternativnih mogućnosti korištenja slobodnog vremena građana svih uzrasta, njegovanje i unaprijeđenje kvalitete življenja u obitelji, radnom okruženju i okruženju stanovanja i življenja, kontinuirano animiranje pojedinaca i grupacija na zajedništvo, promicanje prava građana na slobodno uključivanje u rad udruge te prava na razvitak osobnosti, unutarnji rast i razvoj, edukacija pojedinaca i grupacija o značaju njihove uloge u ostvarenju zadovoljavajuće kvalitete življenja, trajno praćenje i informiranje o svim novim saznanjima koja doprinose ostvarenju cilja udruge, omogućavanje uključivanja svim članovima udruge kao i ostalim građanima prema njihovim afinitetima u realizaciji ciljeva u njihovoj sredini, obiteljskoj, radnoj te u okruženju u kojem žive.

Motivacija za provođenjem programa, koji obuhvaća ovako naizgled široku problematiku,  proizišla je iz općeprisutnog nezadovoljstva građana, a naročito mlađe populacije, općim stanjem u društvu, a prvenstveno nezadovoljstva kvalitetom življenja u svom mjestu. Intencija osnivača udruge kao ponuđača programa je ponuditi prostor za djelovanje svakom pojedincu ili grupaciji, a ne samo članovima udruge,  da prema vlastitim afinitetima daju svoj doprinos u realizaciji boljitka, tako da se nezadovoljstvo ne bi svodilo samo na destruktivnu kritiku, a za što je potrebno stručno i usmjereno djelovanje. Polazeći od dubokog uvjerenja da građani Crikvenice vole svoje mjesto te da mlade generacije treba odgajati u duhu poštovanja i ponosa prema rodnom kraju, udruga prvenstveno nastoji okupiti  grupu volontera koji su voljni razraditi provođenje programa u raznim područjima djelovanja: rad sa djecom i omladinom kroz trajnu animaciju za uključivanje u sve ponuđene programe, turističku djelatnost, obrtništvo, planiranje i uređenje grada i druge, a sve kroz suradnju sa drugim udrugama i organizacijama koje već djeluju u mjestu, državi i izvan nje.

Ciljevi osnivača udruge su orijentirani na masovno djelovanje, ali smo kod toga  svjesni da je nužno prije svega educirati svakog pojedinca o tome koliko je bitan njegov doprinos zajednici te ga animirati na uključivanje u sve segmente razvoja i istodobno educirati o štetnosti pasivnosti i kritizerstva.

Budući da samo zadovoljni pojedinci mogu pozitivno djelovati, uži cilj ove udruge je  otkrivati uzroke nezadovoljstva i omogućiti njihovo otklanjanje kroz rad na razvoju pojedinačne i grupne svjesti građana. U tu svrhu se redovito organiziraju predavanja, seminari, tečajevi i radionice, koje vode educirani voditelji, među kojima su već brojni članovi  udruge kao i gosti pozvani iz drugih mjesta ili drugih država, koji su se već dokazali u svom radu na različitim područjima. Na ovaj se način građanima Crikvenice omogućava ne samo informiranje o svjetskim dostignućima već i aktivno sudjelovanje u programima razvoja različitih sposobnosti (sistemske poslovne konstelacije, obiteljske konstelacije, rad sa energijama, programi i tehnike iscjeljivanja, razvoj menadžerskih sposobnosti, poslovna inteligencija, svi vidovi zdravog življenja kroz prehranu, sport, ples, vježbe, ekologiju i dr.).

U kratkoročnom razdoblju navedene aktivnosti se baziraju na potrebe prvenstveno građana našeg i susjednih mjesta i provode se kontinuirano. Međutim, cilj udruge je u dugoročnijem planu predloženim programima privući što veći broj korisnika, koji bi u Crikvenicu dolazili kao polaznici programa tijekom cijele godine te time omogućili produženje sezone iznajmljivanja na cijelu godinu. Za ovakav cilj je naravno potrebno izvršiti temeljitu pripremu, koja prevazilazi mogućnosti same udruge, jer je u tom smislu potrebna podrška obrtnika, iznajmljivača, turističke zajednice i svih ostalih učesnika, a prije svega podrška Grada i gradskih komunalnih i upravnih službi.

Dosadašnjim radom udruga se iskazala kao prepoznatljiva te je sve veći broj zainteresiranih polaznika, koji dolaze ne samo iz bliže i dalje okolice, već i iz unutrašnjosti naše zemlje te je udruga već stekla podršku TZ Grada Crikvenice i GKTD „Murvica“, Jadrana  te brojnih pojedinaca koji povremeno daju svoj doprinos na razne načine.

Cjelokupni Program rada redovno se objavljuje na stranici Grada Crikvenica i na web stranici udruge.

 

Izvješaj o petogodišnjem djelovanju