PROGRAM RADA ZA RUJAN 2016.

U GRADSKOJ VIJEĆNICI U CRIKVENICI / II KAT

 

  1. 09. 2016. – POREDAK LJUBAVI, redovna radionica obiteljskih konstelacija po metodi Berta Hellingera, u Zagrebu; voditelj Mirjana Andres-Rogović

 

  1. i 17. 09. – TEČAJ KOMUNIKACIJE DUŠE, u prostoru udruge Kušac pod vodstvom Mirjane Andres-Rogović

 

  1. 09. 2016. – MEDITACIJA ZA MIR, vođena meditacija povodom Međunarodnog dana mira, na Labirintu ljubavi u Crikvenici

 

  1. 09. 2014. – VOLIM PLANETU ZEMLJU, akcija programiranja kristala, orgonita i vode, sa polaganjem u more sa motornog broda, duž cijele obale Grada Crikvenice, povodom Svjetskog dana mora, uz sudjelovanje članova udruge, građana i gostiju

 

  1. 09. 2015. – POREDAK LJUBAVI, redovna radionica obiteljskih konstelacija po metodi Berta Hellingera, u prostoru udruge Kušac, voditelj Mirjana Andres-Rogović