Stručna revija za ugostiteljstvo i turizam je objavila članak o meditacijama u submediteranskom gaju uz labirint ljubavi.

http://www.utm.hr/?pgid=39&vid=698