radionica-14-04-2014-udruga-kusacKušac – Udruga za unapređenje kvalitete življenja Crikvenica

poziva vas na besplatnu radionicu

ZATVORIMO VRATA LJUTNJI, ODABERIMO MIR

14. 04. 2014. (ponedjeljak)
od 17,00 do 20,00 sati
u gradskoj Vijećnici u Crikvenici
P. Preradovića 1/II kat

 

 

Živimo u svijetu koji je svakim danom sve ispunjeniji ljutnjom. Ljutnja je jedna od najopasnijih emocija koja se javlja kao reakcija na situacije i ljude koji nisu onakvi kakve bismo željeli u svom životu. No, ono što ne vidimo niti ne shvaćamo jest da ljuteći se mi prvenstveno povređujemo sebe. Štoviše, mnogi ljudi vjeruju da je ljutnja zdrava! Istina je, međutim, da ljutnja izravno utječe na bolesti srca i karcinom, te je u svijetu sve više klinika koje liječe pacijente pomažući im da razumiju i transformiraju ljutnju.

 

Putem ove radionice upoznat ćemo:

  • “obitelj” ljutnje – sve vrste ljutnje od najneznatnijih do najgrubljih
  • najčesće načine izražavanja ljutnje – otvorene i prikrivene
  • što nas potiče na ljutnju – okidači ljutnje
  • korjenski uzrok ljutnje – ključ za njeno otklanjanje
  • kako na nesporazume odgovoriti komunikacijom bez sukoba
  • upoznati jednostavne načine rješavanja nesporazuma i sukoba
  • lagane vježbe smirivanja i usmjeravanja uma

 

Predavač TATJANA NOVOSEL vodi tečajeve meditacije, upravaljanja vremenom, otklanjanja ljutnje i rješavanja sukoba, pozitivnog mišljenja te seminare i radionice samorazvoja u okviru Centra za duhovni razvoj Brahma Kumaris, pomažući u istraživanju unutarnjeg potencijala i ponovnog buđenja urođenih unutarnjih vrijednosti koje su latentno prisutne u svakom ljudskom biću.

Radi pripreme predavanja poželjna je prijava dolaska SMS-om na mob: 091-4329 928 ili na

e-mail: bkrijeka@gmail.com ili kusac.crikvenica@gmail.com